ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ            2012-2013

1

   Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

2

 Δ.Σ ΑΓΡΑΦΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

3

 Δ.Σ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

4

 Δ.Σ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

5

 Δ.Σ ΔΑΦΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

6

 Δ.Σ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

7

 Δ.Σ. ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

8

 1ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

9

 2ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΑΕΠ) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

10

 3ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

11

 4ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

12

 Δ.Σ. ΚΡΕΝΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

13

 Δ.Σ. ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

14

 Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

15

 Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

16

 Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

17

 Δ.Σ. ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ     (φωτό)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

18

 Δ.Σ. ΦΟΥΡΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

19

 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ