ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

                                                    Δημ. Σχολ. Στενώματος (11.09.2012)