Ο νόμος για την ανάρτηση αποφάσεων στη "Διαύγεια": nomos_3861_13_7_2010.pdf (134,4 kB) 
 
 

Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.         Ν.3848.2010.pdf (237 kB) 

 
 
 
 
 ΒαΟ βασικός νόμος για την εκπαίδευση: ΝΟΜΟΣ 1566_85.pdf (847,7 kB) 
 
ΝΟΜΟΙ - ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΣΜΕΑΕ - ΤΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑμΕΑ: Ν.2817 ΦΕΚ 78-τΑ΄-14.0 3.200 0.pdf (2,1 MB)
 
Για τη λειτουργία Τμ. Ένταξης: ΦΕΚ 449-τΒ΄- 03.04.2007 .p df (108,9 kB)
 
 
 
Π.Δ. 462/91 - ΦΕΚ: 171/τ.Α΄/11.11.1991: ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔ Α ΣΚΑΛΙΑ.pdf (196,7 kB)