ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙA                                       2012-2013

1

 Ν/Γ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

2

 Ν/Γ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

3

  Ν/Γ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

4

 Ν/Γ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

5

 1ο Ν/Γ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

6

 2ο Ν/Γ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΟΛ) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

7

 3ο Ν/Γ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

8

 4ο Ν/Γ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΟΛ) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

9

 5ο Ν/Γ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

10

 Ν/Γ ΚΡΕΝΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

11

 Ν/Γ ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

12

 Ν/Γ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

13

 Ν/Γ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

14

Ν/Γ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΡΤ. 1ου Ν/Γ)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

15

 Ν/Γ ΦΟΥΡΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

16

 ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ