Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Ν. Ευρυτανίας

static.diavgeia.gov.gr/doc/4ΑΧ89-ΙΩ4Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Ν. Ευρυτανίας 

 

1. Τσαπρούνης Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α΄, Διευθυντής της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευρυτανίας, ως Πρόεδρος,     

      με αναπληρωτή του τον κ. Καψάλη Λεωνίδα του Φιλλίπου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α’, Προϊστάμενος του 2/θ Δ.Σ. Δυτ. Φραγκίστας Ν. Ευρυτανίας.

 

2. Ζάγκας Ελευθέριος του Θωμά, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α’, Διευθυντής του 4ου Δ.Σ. Καρπενησίου ως τακτικό μέλος και αντιπρόεδρος,

     με αναπληρωτή του τον κ. Τσακνιά Ιωάννη του Δημοσθένη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α’, Διευθυντής του 2ου Δ.Σ. Καρπενησίου.

 

3. Κελέσης Ανδρέας του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, βαθμός Α’, Διευθυντής του 1ου Δ.Σ. Καρπενησίου, ως τακτικό μέλος

    με αναπληρωτή του τον κ. Αντωνίου Δημήτριο του Ιωάννη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, βαθμός Α’, Διευθυντής του 3ου Δ.Σ. Καρπενησίου.

 

4. Μοτσιόλας Σιδέρης του Βασιλείου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α΄, του 4ου Δ.Σ. Καρπενησίου ως τακτικό αιρετό μέλος,

     με αναπληρώτρια του την εκπαιδευτικό Δρυστέλλα Δάφνη του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ 60, με βαθμό Α΄ του 3ου Ν/Γ Καρπενησίου.

 

5. Ευθυμίου Ιωάννης του Θεοφάνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α΄, του 4ου Δ.Σ. Καρπενησίου ως τακτικό αιρετό μέλος,

    με αναπληρωτή του τον εκπαιδευτικό Καραγιάννη Θεόδωρο του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α΄, του 1ου Δ.Σ. Καρπενησίου.

 

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Καντλή Γεωργία του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Β΄, της Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Ευρυτανίας,

με αναπληρώτριά της την κα Κατσάνου Γεωργία, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΤΕ 03, με βαθμό Α΄, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Ευρυτανίας.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31-12-2011, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη τακτικά και αναπληρωματικά των οποίων η θητεία λήγει την 31-12-2012.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΥΣΠΕ.pdf (110,5 kB)
                                                                                                       static.diavgeia.gov.gr/doc/4ΑΧ89-ΙΩ4

  Η θητεία των διορισμένων μελών του Συμβουλίου παρατείνεται έως την 31.12.2012