ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

1η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Π.Ε.  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

              2237080242                                           

ΚΙΝ.               +306944463559       

                                          email: grss@dipe.eyr.sch.gr

 

 

2η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Π.Ε.  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

              2237080242          

ΚΙΝ:              +306972724220          

email: mariantonatou@gmail.com   

grss@dipe.eyr.sch.gr                                

 

 

 

30η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

              2231021385         / 47422(fax)

κιν.               +306946643146                 

email : grsspefth@dipe.fth.sch.gr

fdeligianni@yahoo.gr

 

 

 

13η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

ΕΛΕΝΗ ΛΑΠΑΝΤΖΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

                2231030714         &               +306936065942        

email : grsspefth@dipe.fth.sch.gr

elenilapantzi@gmail.com

 

 

Τα σχολεία της κάθε περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων μπορείτε να τα δείτε, πατώντας  εδώ