Καλές Πρακτικές

2011-04-05 00:00

Έχοντας υπόψη ότι πολλοί εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Π.Ε. Ευρυτανίας δημιουργούν στις σχολικές τους μονάδες (Νηπιαγωγεία και Δημ. Σχολεία) αξιοζήλευτες δραστηριότητες στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων, και

επιπρόσθετα λαμβάνοντας υπόψη μας ότι κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2011- Νοέμβριος 2011 εφαρμόστηκε στην περιφέρειά μας το Πρόγραμμα Μείζονος Επιμόρφωσης από το Παιδ. Ινστιτούτο κατά το οποίο όσοι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σ'αυτό κλήθηκαν να δημιουργήσουν πρότυπα σχέδια μαθημάτων

απευθύνουμε πρόσκληση